O Kancelarii

W czym mogę pomóc?

Specjalizuję się w sprawach wymagających znajomości skomplikowanych procedur prawnych.

Pomogę w procesie uzyskania zamówienia ze środków publicznych (prawo zamówień publicznych), odszkodowania od ubezpieczyciela czy też satysfakcjonującego rozstrzygnięcia administracyjnego. Udzielę również wsparcia w przypadku kontroli organów państwowych (Najwyższa Izba Kontroli).

Wspólnie ustalimy, jakie są możliwe rozwiązania i z zaangażowaniem będę reprezentował Państwa interesy zarówno w kontaktach z innymi osobami, partnerami biznesowymi czy na sali sądowej.

Jeżeli jest możliwe ugodowe zakończenie sporu, wtedy moderuję mediację.

Udzielę wsparcia prawnego w rozmowach i negocjacjach biznesowych.

Prostym językiem wyjaśnię trudne aspekty prawne.

O mnie.

Jestem radcą prawnym. Poza aplikacją radcowską, ukończyłem również aplikację kontrolerską, dedykowaną dla ekspertów Najwyższej Izby Kontroli.

Od dekady z moich usług korzystają różnego rodzaju instytucje jak i osoby fizyczne. Świadczyłem pomoc prawną w setkach postępowań o udzielenie zamówień publicznych i brałem udział w nie mniejszej ilości posiedzeń sądowych.

Najlepszym miernikiem mojej pracy są moi zadowoleni Klienci.

Piotr Królewski Radca Prawny

Pomagam

             osobom indywidualnym
                  i  instytucjom

Specjalizacje

prawo cywilne kancelaria

Prawo procesowe

 • Reprezentacja w sprawach:
  • cywilnych i prawa pracy
  • sądowo administracyjnych
  • egzekucyjnych
 • Sporządzanie pism procesowych
prawo gospodarcze kancelaria

Zamówienia publiczne

 • Analiza dokumentacji przetargowej
 • Składanie ofert
 • Reprezentacja wykonawcy w toku postępowania
 • Zaskarżanie decyzji zamawiającego
prawo karne kancelaria

Prawo publiczne

 • Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym
 • Reprezentowanie przed organami kontroli: NIK, PIP, UZP
 • Zaskarżanie wyników ustaleń kontroli
 • Reprezentacja w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
prawo pracy kancelaria

Prawo gospodarcze

 • Opracowywanie projektów umów
 • Sporządzanie pism i wniosków
 • Udział w negocjacjach
prawo rodzinne kancelaria

Ubezpieczenia

 • Reprezentacja poszkodowanego przed zakładem ubezpieczeń
 • Sporządzanie odwołań od decyzji zakładu ubezpieczeń
 • Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym

Działam

             z zaangażowaniem
   w trosce o dobro Klienta

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Królewski

ul. Wilcza 29a lok. 7

00-544 Warszawa

Tel. 785 231 561

Email: krolewski@kancelaria-krolewski.pl